Skip to main content

Przetwarzanie danych - wyczyść dane, sklasyfikuj pytania otwarte i uzyskaj bazę danych gotową do analizy

Uporządkuj swoje dane. Nasz dedykowany zespół postępuje zgodnie z najlepszymi praktykami przetwarzania danych, aby przygotować tabele i analizy.
W TGM zespół analityczny wspiera proces przetwarzania danych pomagając „wyczyścić” dane stosując filtry sprawdzające jakość i spójność odpowiedzi respondentów

Współpracowaliśmy Z:

TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo

  Przetwarzanie Danych

  Najwyższa jakość dostarczanych danych jest naszym priorytetem. Nie tylko stosujemy szczegółowy system screeningu, ale również dokonujemy weryfikacji jakości odpowiedzi, aby zapewnić standardy dostarczanych wyników badań i zagwarantować ich trafność.
  TGM Przetwarzanie Danych

  PRZYGOTOWANIE TABEL

  Dane ilościowe podlegają podstawowej obróbce, która obejmuje tworzenie tabel, gdy jest to potrzebne, ważenie danych czy przedstawienie badań na podgrupach. Następnie, jeśli projekt badania to zakłada, możemy przeprowadzić dalszą analizę danych w oparciu o różne metody, takie jak Analiza MaxDiff, Analiza Kruskala czy Segmentację.

  Nasz zespół jest znany z tego, że potrafi przyjąć najtrudniejsze specyfikacje tabelaryczne danych i opracować czyste, wolne od "błędów" tabele.

  CZYSZCZENIE DANYCH

  Zanim przeanalizujesz wyniki ankiety, wyczyszczenie danych jest koniecznością. Pomaga to uzyskać dane najlepszej jakości.
  Gromadzenie danych i pozyskiwanie czystych i odpowiednio sformatowanych danych, jest podstawowym procesem w TGM przed przystąpieniem do finalnej analizy danych. Wiemy doskonale, że niewłaściwe przetwarzanie danych może prowadzić do niewłaściwych wniosków.

  ANALIZA SENTYMENTU

  Jeśli chodzi o jakościowe i tekstowe dane analityczne, tradycyjnie wymagają one dużo pracy ręcznej i przetwarzania danych, stworzenie systemu klasyfikacji i kodowania w celu grupowania według klucza odpowiedzi. Po przeanalizowaniu danych i włączeniu ich do raportów wykorzystujemy je do dalszej analizy wyników, wniosków strategicznych i rekomendacji.

  Dane zebrane w badaniach jakościowych opracowujemy w ramach raportów eksperckich, które uwzględniają sentyment wypowiedzi uczestników. Na życzenie klienta możemy również skorzystać z systematycznej procedury kodowania. Dodatkowo możemy dostarczyć źródłowe transkrypcje badań jakościowych (FGI i IDI) online wraz z ich tłumaczeniami na różne języki, a także w nagraniach wideo.

  POGŁĘBIANIE INSIGHTÓW

  Możemy analizować zarówno dane, które posiadamy, jak i dane dostarczone przez Klienta takie jak dane sprzedażowe, dane z systemów CRM, z kanałów społecznościowych czy innych źródeł komunikacji z klientami i interesariuszami. Wszystko w celu dostarczenia szerszego kontekstu i pogłębienia dostarczanych wniosków.

  DASHBOARD Z WYNIKAMI

  Kolejnym etapem przy przetwarzaniu danych jest przygotowanie przeglądarki wyników w formie dashboardu online. Może on zawierać poszczególne KPI, parametry z badań trackingowych czy też udostępniać możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz różnym członkom organizacji.

  Wyniki są dostępne na żywo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dla wszystkich osób mających dostęp do dowolnie zdefiniowanych części dashboardu. Pulpit nawigacyjny online to narzędzie do prezentacji danych, które jest łatwe w użyciu i nie wymaga żadnego zewnętrznego oprogramowania. Filtruj wyniki badań według własnego uznania i ciesz się sprawnym przetwarzaniem danych za pomocą jednego kliknięcia.

  Potrzebujesz wysokiej jakości analiz?

  Od raportów terenowych w czasie rzeczywistym i odpowiedzi jakościowych po zaawansowane analizy.

  Nasze Panele Badawcze 

  Sięgaj globalnie, myśl lokalnie - dzięki naszym panelom badawczym.

  Dołącz do najbardziej znanych światowych marek, które z nami współpracowały.

  Mamy udokumentowane doświadczenie w pomaganiu wiodącym światowym firmom i organizacjom, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
  Dołącz do najbardziej znanych światowych marek, które z nami współpracowały.

  Dlaczego Z Nami Współpracować? 

  ZESPÓŁ EKSPERTÓW
  ZESPÓŁ EKSPERTÓW
  Nasz wyspecjalizowany zespół konsultantów udzieli wsparcia na wszystkich etapach procesu badawczego zapewniając doradztwo i zrozumienie lokalnej specyfiki rynku. To oni zapewnią spójność metodologii dla respondentów z różnych krajów i grup, w celu dostarczenia porównywalnych wyników. Nasi konsultanci będą również wspierać Cię przy analizach, generowaniau zautomatyzowanych wykresów, tworzeniu pulpitów badawczych i przekształcaniu danych we wnikliwe obserwacje. Dostosujemy prezentację wyników do potrzeb Twoich i Twojej organizacji po tym, jak poinformujesz nas, kto otrzyma wyniki badań, w jaki sposób zostaną one wykorzystane i jakie są główne cele firmy.

  PROAKTYWNE
  PROAKTYWNE
  W procesie badawczym nasza agencja może być katalizatorem, który pomoże badaczom, głęboko zanurzonym w danym projekcie, zyskać nowe, świeże spojrzenie. Posiadamy doświadczenie w doradztwie przy tworzeniu strategii dla konkretnych marek i produktów z wielu kategorii. Doświadczenie to wykorzystujemy na etapie przygotowania projektu przy definiowaniu celów badawczych, aż po prezentację wyników badania. Decydując się na współpracę z nami, będziesz miał pełne wsparcie na każdym etapie projektu.

  SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ
  SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ
  Badania rynku z TGM to przełomowe rozwiązanie, które umożliwia dostęp do globalnej grupy odbiorców. Docieramy do każdego profilu osób, w dowolnym miejscu i czasie. Nasze rozwiązania badawcze wykorzystują nowoczesną technologię, zapewniając szybkie wyniki przy użyciu zautomatyzowanych pulpitów badawczych i zautomatyzowanych raportów gotowych do prezentacji. Nasi konsultanci, zlokalizowani w różnych strefach czasowych, będą koordynować wszystkie aspekty Twojego projektu, aby zapewnić szybką realizację. Nasz zespół zlokalizowany w różnych częściach świata, zadba o Twój projekt 24h na dobę, dzięki czemu Twój projekt zostanie ukończony szybciej niż myślisz.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  Badanie rynku może być procesem iteracyjnym. Aby zapewnić jak największy komfort naszym klientom, w trakcie badania bierzemy na siebie ciężar organizacyjny, zarówno w zakresie koordynacji kolejnych etapów badania, jak i koordynowania pracy na kilku rynkach jednocześnie (w razie potrzeby). 

  KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE
  KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE
  Do nowych pomysłów, procesów, usług i produktów wykorzystujemy różnorodne jakościowe i ilościowe narzędzia badawcze, dzięki czemu dogłębnie poznajemy opinię klientów na temat sprawdzonej koncepcji. W zależności od Twoich potrzeb zaproponujemy najbardziej efektywne narzędzia i metody badawcze oraz metody przetwarzania badań marketingowych.

  OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW
  OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW
  Współpraca z nami obniży koszty realizacji badań rynkowych i zwiększy rentowność dzięki efektowi skali. Dzięki własnym panelom na całym świecie i zautomatyzowanej technologii zarządzania projektem, TGM ogranicza lokalne zarządzanie Twoim projektem. Doskonale zoptymalizowana treść trafia tutaj!
  Uzyskaj lepsze odpowiedzi. Szybciej.
  Dzięki TGM masz dostęp do ponad 120 rynków i wiele lokalnych zespołów pomagających w realizacji Twojego projektu.