Skip to main content
 

TGM GLOBAL INSIGHT PULSE

Wojna na Ukrainie 2022: Najnowszy sondaż

Wyniki badania opinii zrealizowanego przez TGM Research odnośnie wojny na Ukrainie. Aktualizacja 08.03.2022

Wojna na Ukrainie 2022: Najnowszy sondaż

Wczesnym rankiem 24.02.2022 r. rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium Ukrainy wypowiadając wojnę. TGM Research zrealizował międzynarodowe badanie opinii dzień po wybuchu wojny na temat konfliktu oraz oceny reakcji społeczności międzynarodowej. Czy sankcje powstrzymają Rosję od kontynuacji agresji na Ukrainie? Kiedy zakończy się wojna – o to m.in. zostali zapytani uczestnicy najnowszego sondażu TGM Research.

ZJEDNOCZENI W OBLICZU KONFLIKTU UKRAIŃSKIEGO

Całym światem wstrząsa wojna wypowiedziana przez Rosję wobec Ukrainy. Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Ostrzał rakietowy oraz atak sił lądowych i powietrznych na całym terytorium Ukrainy jest aktem terroru, który mieszkańcom Ukrainy udaje się skutecznie odeprzeć. Celem prowadzonych ataków są zarówno obiekty militarne jak i cywilne. Bomby spadają codziennie na największe miasta takie jak Kijów, Lwów czy Charków.

Mimo ogromnego szoku, który towarzyszył pierwszym godzinom od ataku Rosji na Ukrainę, szybko została zorganizowana pomoc dla uchodźców. Mieszkańcy Unii Europejskiej aktywnie wspierają walkę Ukraińców o własny kraj i niepodległość. Organizowane są zbiórki finansowe, żywności, ubrań oraz przygotowywane mieszkania dla uciekających z obszaru ogarniętego konfliktem. Niezwykłą solidarność wobec osób dotkniętych przez rosyjską agresję pokazują zarówno państwa zachodu jak i narody Europy Środkowej, takie jak Polska, Rumunia, Słowacja czy Mołdawia, bliskie sobie poprzez wspólną historię oraz geograficzne sąsiedztwo.
ZJEDNOCZENI W OBLICZU KONFLIKTU UKRAIŃSKIEGO
Odpowiedzi na pytanie otwarte udzielone w sondażu "Wojna na Ukrainie"

O BADANIU TGM NA TEMAT POSTRZEGANIA WOJNY NA UKRAINIE

Jako TGM Research przeprowadziliśmy sondaż, którego celem było zbadanie atmosfery oraz emocji towarzyszących mieszkańcom całej Europy wobec wojny. Chcieliśmy się dowiedzieć, co myśli społeczeństwo, pokazać wyniki zależne od wieku oraz różnych grup społecznych. Spytaliśmy Polaków i mieszkańców państw zachodu o ich o stosunek do konfliktu oraz opinię na temat wojny chcąc pokazać jednocześnie, że nie ma społecznego przyzwolenia w jakimkolwiek kraju na agresję na wolną i niepodległą Ukrainę. Dotychczas od momentu wybuchu konfliktu zrealizowane zostały dwie fale. Informacje o tym co wynika z badania znajdziesz w interaktywnym raporcie załączonym poniżej:

GŁÓWNE WNIOSKI:

 • 80% Polaków jest żywo zainteresowanych tematem konfliktu na Ukrainie, śledząc na bieżąco doniesienia medialne o rozwoju sytuacji i rozmawiając na ten rosyjskiej agresji ze swoimi bliskimi. Kwestia tematu wojny nieco bardziej angażuje osoby z wyższym wykształceniem.
 • Ukraina jest nam bliska nie tylko w kontekście granic. 62% Polaków zna osobiście obywatela Ukrainy a co 4 ma przyjaciół lub rodzinę przebywającą na terenie Ukrainy,
 • z sondażu wynika, że 3/4 Polaków (+6%) deklaruje, że jest skłonnych udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy – zarówno na poziomie materialnym jak i wspierając w rozwiązywaniu codziennych spraw,
 • dotychczasowa reakcja Polaków na konflikt i pomoc udzielona Ukrainie wzbudziła ogólnonarodowe poczucie dumy, 88% jest dumnych wobec postawy rodaków wobec Ukraińców,
 • zauważalny jest znaczący wzrost (+12%) poparcia dla działań polskiego rządu. Wg. 66 proc. respondentów postępuje on słusznie wobec aktualnej sytuacji wojny na Ukrainie,
 • 38% Polaków uważa, że zarówno Unia Europejska jak i NATO (65%) nie reaguje wystarczająco w obliczu wojny na Ukrainie,
 • niezmiennie, dla 86 proc. respondentów wojna jest postrzegana jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski jak i Europy (85%).
 • wynika z sondażu, że co 6 Polak uważa, że nie czuję się aktualnie bezpiecznie na terytorium Polski (16%), jest to lekki spadek w stosunku do momentu wybuchu konfliktu (-4%).
 • co 2 Polak żywi obawę, że wojna na Ukrainie może stać się początkiem konfliktu o charakterze globalnym,
 • jedną z obaw związanych z rozwojem sytuacji jest kryzys uchodźczy (dla 64 proc. ankietowanych, spadek o -9%), jednakże 80 proc. Polaków uważa, że Polska powinna przyjmować uchodźców z Ukrainy,
 • społecznie oczekiwane są szeroko zakrojone sankcje społeczności międzynarodowej oraz państw zachodu wobec Rosji (69% ankietowanych) takie jak blokada handlu, granic czy wycofanie produktów pochodzących z Rosji. W opinii respondentów Rosja powinna przestać być partnerem w handlu: zarówno firmy z Polski (87%) jak i międzynarodowe (wg zdania 87 proc. badanych) powinny zupełnie zaprzestać prowadzenia biznesu w Rosji.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

O BADANIU:

Badanie zostało zrealizowane:
- 1 pomiar: 25-26.02 2022 r. metodą wywiadów internetowych w 8 krajach. W Polsce N=1550
- 2 pomiar: 5-6.03.2022 wyłącznie w Polsce (N=1628)

W Polsce obydwie fale sondażu zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie respondentów w wieku 18+ zamieszkujących na terytorium Polski. Próba ankietowanych odzwierciedlała strukturę populacji dorosłych Polaków pod względem: płci, wieku, oraz miejsca zamieszkania.

Pełne wyniki pierwszej fali porównawczego sondażu z 8 krajów (badanie zrealizowane na terenie Polski, Niemiec, Węgier, Francji, Wielkiej Brytani, Włoch, Rumuni oraz Stanów Zjednoczonych) dostępne pod adresem: https://tgmresearch.com/war-in-ukraine-2022-global-survey-results.html