TGM RESEARCH | PRESS RELEASE

88% Polaków jest dumnych wobec naszej postawy wobec Ukraińców

Wojna na Ukrainie oczami Polaków | sondaż TGM Research

Warszawa, Polska, 9 Marca, 2022

Międzynarodowa agencja badawcza TGM Research opublikowała właśnie kolejne wyniki sondażu, monitorującego dynamikę zmian w postrzeganiu przez Polaków obecnej sytuacji w Ukrainie. W badaniu wzięło udział 1628 osób. Czy sankcje powstrzymają Rosję od kontynuacji agresji na Ukrainę? Kiedy zakończy się wojna? – o to m.in. zostali zapytani uczestnicy najnowszego sondażu TGM Research.
Wojna w Ukrainie, trwająca już od dwóch tygodni, nieprzerwanie porusza opinię publiczną na całym świecie. Polskie społeczeństwo bardzo aktywnie włącza się we wsparcie Ukrainy w każdym możliwym aspekcie. Setki tysięcy przyjętych uchodźców, organizowana pomoc humanitarna, transport i miejsca noclegowe, to tylko niektóre z podjętych działań.

TGM Research na bieżąco monitoruje stosunek Polaków do wojny oraz do samych Ukraińców. Zaraz po rozpoczęciu konfliktu agencja przeprowadziła kompleksowe, międzynarodowe badanie na ten temat. W dniach 5-6 marca 2022 r. zrealizowała kolejny pomiar, wyłącznie w Polsce, na reprezentatywnej próbie ponad 1600 Polaków. Celem tego badania było pozyskanie informacji, jakie jest stanowisko Polaków w sprawie obecnej sytuacji w Ukrainie oraz jak zmienia się ono w trakcie trwania wojny.

Główne wnioski płynące z badania:
Za sprawą bliskich relacji, wynikających ze wspólnej historii i geografii, Polacy okazują niezwykłą solidarność z Ukrainą w tych trudnych czasach. TGM Research udało się dobrze uchwycić emocje Polaków na temat trwającego kryzysu. Najważniejszy fakt, który wynika z badania, to stwierdzenie, że nie ma społecznego przyzwolenia na atak Rosji na Ukrainę. Wg badania 80% Polaków uważa, że Ukraińcy i Polacy powinni trzymać się razem.
  • 80% Polaków jest żywo zainteresowanych tematem konfliktu w Ukrainie, śledząc na bieżąco doniesienia medialne o rozwoju sytuacji i rozmawiając na temat rosyjskiej agresji ze swoimi bliskimi. Temat wojny nieco bardziej angażuje osoby z wyższym wykształceniem.
  • Z sondażu wynika, że wzrosła ilość Polaków skłonnych udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy – 3/4 osób jest skłonnych do wsparcia, zarówno na poziomie materialnym, jak i w kwestii pomocy w rozwiązywaniu codziennych spraw.
  • Dotychczasowa reakcja Polaków na konflikt i pomoc udzielona Ukrainie wzbudziła ogólnonarodowe poczucie dumy. 88% osób jest dumnych wobec postawy rodaków w stosunku do Ukraińców.
  • Zauważalny jest znaczący wzrost (+12%) poparcia dla działań polskiego rządu. Wg 66% respondentów postępuje on słusznie w obliczu aktualnej sytuacji wojny w Ukrainie.
  • Oczekiwane są jeszcze szersze sankcje społeczności międzynarodowej oraz państw Zachodu wobec Rosji (69%), takie jak: blokada handlu, granic czy dalsze wycofywanie produktów pochodzących z Rosji. W opinii respondentów Rosja powinna przestać być partnerem w handlu: zarówno firmy z Polski (87%), jak i międzynarodowe (wg 87% badanych) powinny zupełnie zaprzestać prowadzenia biznesu w Rosji.
Za sprawą bliskich relacji, wynikających ze wspólnej historii i geografii, Polacy okazują niezwykłą solidarność z Ukrainą w tych trudnych czasach. TGM Research udało się dobrze uchwycić emocje Polaków na temat trwającego kryzysu. Najważniejszy fakt, który wynika z badania, to stwierdzenie, że nie ma społecznego przyzwolenia na atak Rosji na Ukrainę. Wg badania 80% Polaków uważa, że Ukraińcy i Polacy powinni trzymać się razem.
"Konflikt między Rosją a Ukrainą zagraża bezpieczeństwu światowemu i powoduje nieustanny problem uchodźczy. Jednakże Polacy zdecydowanie popierają Ukrainę i większość z nich jest gotowa pomóc, jak pokazuje nasze badanie."
powiedział Greg Laski, dyrektor generalny TGM Research.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych:
- 1 pomiar: 25-26.02 2022 r. w 8 krajach, w Polsce N=1550
- 2 pomiar: 5-6.03.2022 wyłącznie w Polsce (N=1628)
Próba w Polsce jest reprezentatywna dla populacji dorosłych Polaków pod względem: płci, wieku, oraz miejsca zamieszkania.

Więcej na temat wyników badania:

Pełne wyniki najświeższego sondażu są dostępne na stronie: https://tgmresearch.pl/wojna-na-ukrainie-2022.html

W celu zapoznania się z wynikami międzynarodowymi, zobacz War in Ukraine - poll results project page lub na naszym profilu TGM LinkedIn .

O TGM RESEARCH:

TGM Research jest międzynarodową firmą badawczą, globalnym liderem w technologii insight, specjalizującym się w realizacji badań online na ponad 130 rynkach całego świata. Łącząc doświadczenie z innowacyjną technologią, wspiera zrozumienie zmieniającego się świata dla klientów z obszaru edukacji i biznesu.
Kontakt dla mediów::
Slawek Wilski
slawek@tgmresearch.com
+84 898 876 472
Chcesz się dowiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji.

Żyjemy w cyfrowym świecie napędzającym innowacje. Dołącz
do mobilnej rewolucji w obszarze badań rynku z TGM Research – globalnym liderem w technologii insight, specjalizującym się w badaniach online.

© 2023 TGM Research FZE

 

TGM Research FZE

A2-102B Building no. A2, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al-Khaimah 1005, Zjednoczone Emiraty Arabskie

3rd floor, 100 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City, Wietnam

ul. Długa 29/226, 00-238 Warszawa, Polska

Kontakt


TGM Research FZE

A2-102B Building no. A2, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al-Khaimah 1005, Zjednoczone Emiraty Arabskie

3rd floor, 100 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City, Wietnam

ul. Długa 29/226, 00-238 Warszawa, Polska

We are living in the digital world with new opportunities for the market research. Join the mobile journey. TGM Research specializes in mobile market research and online panels.

© 2022 TGM Research FZE