Skip to main content
 

TGM GLOBAL INSIGHT PULSE

88% Polaków jest dumnych wobec naszej postawy wobec Ukraińców

Wojna na Ukrainie oczami Polaków | sondaż TGM Research

88% Polaków jest dumnych wobec naszej postawy wobec Ukraińców

Warszawa, Polska, 9 Marca, 2022
Międzynarodowa agencja badawcza TGM Research opublikowała właśnie kolejne wyniki sondażu, monitorującego dynamikę zmian w postrzeganiu przez Polaków obecnej sytuacji w Ukrainie. W badaniu wzięło udział 1628 osób. Czy sankcje powstrzymają Rosję od kontynuacji agresji na Ukrainę? Kiedy zakończy się wojna? – o to m.in. zostali zapytani uczestnicy najnowszego sondażu TGM Research.
Wojna w Ukrainie, trwająca już od dwóch tygodni, nieprzerwanie porusza opinię publiczną na całym świecie. Polskie społeczeństwo bardzo aktywnie włącza się we wsparcie Ukrainy w każdym możliwym aspekcie. Setki tysięcy przyjętych uchodźców, organizowana pomoc humanitarna, transport i miejsca noclegowe, to tylko niektóre z podjętych działań.

TGM Research na bieżąco monitoruje stosunek Polaków do wojny oraz do samych Ukraińców. Zaraz po rozpoczęciu konfliktu agencja przeprowadziła kompleksowe, międzynarodowe badanie na ten temat. W dniach 5-6 marca 2022 r. zrealizowała kolejny pomiar, wyłącznie w Polsce, na reprezentatywnej próbie ponad 1600 Polaków. Celem tego badania było pozyskanie informacji, jakie jest stanowisko Polaków w sprawie obecnej sytuacji w Ukrainie oraz jak zmienia się ono w trakcie trwania wojny.

Główne wnioski płynące z badania:
Za sprawą bliskich relacji, wynikających ze wspólnej historii i geografii, Polacy okazują niezwykłą solidarność z Ukrainą w tych trudnych czasach. TGM Research udało się dobrze uchwycić emocje Polaków na temat trwającego kryzysu. Najważniejszy fakt, który wynika z badania, to stwierdzenie, że nie ma społecznego przyzwolenia na atak Rosji na Ukrainę. Wg badania 80% Polaków uważa, że Ukraińcy i Polacy powinni trzymać się razem.
  • 80% Polaków jest żywo zainteresowanych tematem konfliktu w Ukrainie, śledząc na bieżąco doniesienia medialne o rozwoju sytuacji i rozmawiając na temat rosyjskiej agresji ze swoimi bliskimi. Temat wojny nieco bardziej angażuje osoby z wyższym wykształceniem.
  • Z sondażu wynika, że wzrosła ilość Polaków skłonnych udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy – 3/4 osób jest skłonnych do wsparcia, zarówno na poziomie materialnym, jak i w kwestii pomocy w rozwiązywaniu codziennych spraw.
  • Dotychczasowa reakcja Polaków na konflikt i pomoc udzielona Ukrainie wzbudziła ogólnonarodowe poczucie dumy. 88% osób jest dumnych wobec postawy rodaków w stosunku do Ukraińców.
  • Zauważalny jest znaczący wzrost (+12%) poparcia dla działań polskiego rządu. Wg 66% respondentów postępuje on słusznie w obliczu aktualnej sytuacji wojny w Ukrainie.
  • Oczekiwane są jeszcze szersze sankcje społeczności międzynarodowej oraz państw Zachodu wobec Rosji (69%), takie jak: blokada handlu, granic czy dalsze wycofywanie produktów pochodzących z Rosji. W opinii respondentów Rosja powinna przestać być partnerem w handlu: zarówno firmy z Polski (87%), jak i międzynarodowe (wg 87% badanych) powinny zupełnie zaprzestać prowadzenia biznesu w Rosji.
"Konflikt między Rosją a Ukrainą zagraża bezpieczeństwu światowemu i powoduje nieustanny problem uchodźczy. Jednakże Polacy zdecydowanie popierają Ukrainę i większość z nich jest gotowa pomóc, jak pokazuje nasze badanie."
powiedział Greg Laski, dyrektor generalny TGM Research.
jak powinien zachowac sie biznes?

Page 13

reakcja polakow na konflikt budzi w nas dume i poczucie jednosci wobec sprawy

Page 4

wojna na ukrainie wplynela na jakosc relacji miedzy narodami polski i ukrainy, jednoczac ponad podzialami

Page 6

zdecydowana wiekszosc polakow wykazuje daleko idaca chec wsparcia uchidzcow z ukrainy

Page 15

w kontekscie perspektyw na rozwoj konfliktu wsrod polakow dominuje jednak pesymizm

Page 17

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych:
- 1 pomiar: 25-26.02 2022 r. w 8 krajach, w Polsce N=1550
- 2 pomiar: 5-6.03.2022 wyłącznie w Polsce (N=1628)
Próba w Polsce jest reprezentatywna dla populacji dorosłych Polaków pod względem: płci, wieku, oraz miejsca zamieszkania.

Więcej na temat wyników badania:

Pełne wyniki najświeższego sondażu są dostępne na stronie: https://tgmresearch.pl/wojna-na-ukrainie-2022.html

W celu zapoznania się z wynikami międzynarodowymi, zobacz War in Ukraine - poll results project page lub na naszym profilu TGM LinkedIn.

O TGM RESEARCH:

TGM Research jest międzynarodową firmą badawczą, globalnym liderem w technologii insight, specjalizującym się w realizacji badań online na ponad 130 rynkach całego świata. Łącząc doświadczenie z innowacyjną technologią, wspiera zrozumienie zmieniającego się świata dla klientów z obszaru edukacji i biznesu.
Kontakt dla mediów::
Slawek Wilski
slawek@tgmresearch.com
+84 898 876 472