Skip to main content
TGM GLOBAL INSIGHT PULSE

Portfel statystycznego Polaka 2021

Wyniki badania zrealizowanego dla Krajowego Rejestru Dlugów

TGM Research przeprowadził badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów badanie sprawdzające jak zmienił się budżet Polaków w 2021.


JAK WYGLĄDA BUDŻET POLAKÓW W TRAKCIE PANDEMI?

Budżet gospodarstw domowych zmienił się znacząco w trakcie pandemi. Polacy muszą dwa razy oglądać każdy rachunek. Podwyżki dotknęły większość Polaków, dotyczą podstawowych obszarów, takich jak opłaty za prąd, gaz i wodę. Najbardziej podskoczyły jednak raty kredytów i pożyczek oraz czynsz za mieszkanie. Tak wynika z badania „Portfel statystycznego Polaka w pandemii” zrealizowanego przez TGM Research dla Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

GŁÓWNE WNIOSKI:

  • 9 na 10 Polaków uważa, że koszty życia w pandemii wzrosły.
  • 88 proc. badanych Polaków uważa, że życie w pandemii jest drogie. Najmocniej odczuwają to seniorzy oraz mieszkańcy dużych miast.
  • Co trzecie gospodarstwo domowe musiało znacząco ograniczyć wydatki. Gorzej w stosunku do czasu przed pandemią swoją bieżącą sytuację finansową oceniają osoby mniej wykształcone oraz starsze, a co za tym idzie - częściej niepracujące, a także te o niższych dochodach miesięcznych.
9 na 10 osób uważa, że koszty życia wzrosły
Materiały prasowe / Badanie Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka w pandemii"
  • W pierwszej kolejności Polacy opłacają czynsz (45% wskazań) i raty kredytów (33%). Dbają też o pokrycie kosztów energii (26%) oraz zakupów ratalnych i pożyczek (14%). Niższe miejsca na liście wydatków zajmują woda i gaz oraz podatek od nieruchomości (po 5 proc.). Natomiast faktury za wodę i gaz, a więc media niezbędne w gospodarstwie domowym, przesuwają na dalsze pozycje w planie spłat.
Jakie rachunki opłacają Polacy w pierwszej kolejności
Materiały prasowe / Badanie Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka w pandemii"

ZAPOZNAJ SIĘ Z PUBLIKACJAMI:

O BADANIU:

Ogólnopolskie badanie "Portfel statystycznego Polaka w pandemii" przeprowadzone w grudniu 2021 r. przez TGM Research na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej techniką wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie N=1004 Polaków w wieku 18-74 lata.
Chciałbyś się dowiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji.