Skip to main content

DOSTĘP BEZ OGRANICZEŃ

3 miliardy ludzi
w ponad 130 krajach
na wyciągnięcie ręki

Want to gain a thorough understanding of your
market, enhance your brand, or develop
successful products?
Proprietary online panels and mobile | TGM Research
Search no further; your target audience is here and ready to share opinions. Through
TGM's integrated proprietary and partner panels, our platform allows you to connect with
3.3+ billion individuals globally who are eager to give their time and provide you with
valuable insights.
Worldwide Access
Worldwide Access

Connect with customers all over the world.

Key benefit card dot Key benefit card shadow
Reliable Data
Reliable Data

Receive high-quality data that provides accurate insights.

Key benefit card dot Key benefit card shadow
Speed to insights
Speed to insights

Get relevant results in hours, not weeks.

Key benefit card dot Key benefit card shadow

Get smarter about your market
with our global panel audiences

POZNAJ RÓŻNICĘ

Sięgaj globalnie, myśl lokalnie
Dzięki naszym panelom jest to możliwe.

Access a universe of consumer insights

Sprawdź nasz wysoce sprofilowane i sprawnie zarządzane panele badawcze. Uczestnicy naszych paneli są rekrutowani z wielu źródeł, aby uzyskać jak najlepszą jakość i przekrój próby. Każdy uczestnik jest również opisany przez szereg szczegółowych zmiennych, dzięki czemu możemy dokładnie targetować parametry związane z selekcją uczestników. W naszym systemie zaproszenia do badania są wysyłane do ściśle wyselekcjonowanych grup respondentów. Nie tylko skraca to czas trwania projektu ale również maksymalizuje efektywność procesu prac terenowych znacząco poprawiając jakość i optymalizując koszty realizacji.

We only partner with the best

Docieramy do respondentów na szereg rozmaitych sposobów nie ograniczając się do tradycyjnych kanałów rekrutacji. Dzięki współpracy z szeregiem wyselekcjonowanych partnerów w tym między innymi globalnymi sieciami komórkowymi, wydawcami treści, sieciom społecznościowym, grom, aplikacjom mobilnym, komunikatorom, serwisom i portalom informacyjnym i nie tylko. Daje to możliwość dotarcia do bardzo specyficznych grup odbiorców, których zwykle trudno znaleźć w panelach badawczych. Zapewnie to, że zbierane odpowiedzi są bardziej zgodne z rzeczywistymi postawami konsumentów co przekłada się na jakość insightów.

Wykorzystując dynamiczny dobór próby, gdy pytamy o opinię internautów w ich normalnym otoczeniu, możemy zbadać postawy i opinie lepiej odzwierciedlając realne odczucia i postawy Twoich konsumentów.

Dzięki szerokiej rzeszy panelistów możemy uzyskać dłuższe interwały pomiędzy badaniami co przekłada się również na jakość zbieranych danych.

W jakiekolwiek lokalizacji potrzebujesz monitorować markę, nasze rozwiązania zapewnią Tobie dostęp do konsumentów na całym świecie. Ponad 130 krajów na wyciągnięcie ręki.

Our Panels

Reach global, think local – with our proprietary research panels.

PROWADZENIE PANELU JEST JAK
BYCIE DOBRYM PASTERZEM

Zależy nam na satysfakcji klienta i dostarczaniu jak najwyżej jakości danych. Dlatego też zbierane dane jak i uczestnicy muszą być stale monitorowani. Każdego dnia ulepszamy dokładność opisu zmiennych panelowych, aby celniej targetować ankiety, dzięki czemu spełniamy wyższe kryteria jakości zbieranych danych. Jednocześnie, staramy się, aby uczestnicy panelu czuli się docenieni i znali wartość swojej pracy, dlatego szczodrze wynagradzamy ich wysiłek poprzez nasz autorski system motywacyjny.
PANELE BADAWCZE TGM

Co wyróżnia nasze panele badawcze?

Wieloletnie doświadczenie w branży badawczej przy realizacji projektów sprawia, że znamy temat od podszewki. Nie szczędzimy wysiłków nieustannie pracując nad tym, aby poprawiać standardy jakości zbieranych danych i podnosić poprzeczkę, by uzyskiwać najbardziej wiarygodne insighty.
Wielostopniowa rekrutacja

TGM pozyskuje uczestników panelu z wielu różnych źródeł, w tym z sieci afiliacyjnych, kampani e-mailowych, kampanii marketingowych, programów lojalnościowych, sieci społecznościowych, aplikacji mobilnych i więcej. Eliminuje to błąd selekcji ze względu na dobór źródła który wypacza wyniki przez skrzywienie na określone profile socjo-demograficzne. Sprawia, że wybrany panel przy odpowiedniej selekcji zmiennych targetujących, zapewnia prawdziwie reprezentatywną próbą populacji.

Głębokie profilowanie

Panele TGM znacząco wykraczają poza ogólne profilowanie demograficzne, dzięki czemu klienci mogą uzyskać najlepiej dobraną próbę. Setki zmiennych opisujących każdego panelistę, np. przychody gospodarstwa, zawód, preferencje konsumenckie i częstotliwość użytkowania kategorii, warunki zdrowotne, wykształcenie, posiadanie dobra konsumpcyjne czy preferencje wyjazdowe, sprawiają, że wysyłamy Twoją ankietę dokładnie do osób, których szukasz.

Zaangażowanie panelu i UX respondentów

Aby uzyskać odpowiedzi na ankiety, członkowie panelu musza być zainteresowani badaniami i autentycznie się w nie zaangażować. Dokładamy wszelkich starań, aby zmotywować członków panelu, zapewniając, między innymi, atrakcyjne zachęty, przyjazdy interfejs, kwestionariusze dostępne na urządzeniach mobilnych, różnorodne formy zadań. Odpowiedzi panelistów są regularnie monitorowane, a respondenci, którzy przestają być zaangażowani i uważni podczas wypełniania ankiet, są eliminowani z uczestnictwa w panelu.

Mieszany dobór próby

Pomimo, że jesteśmy zawsze elastyczni w stosunku do specyfikacji projektowej klienta, często zalecamy, aby nie ograniczać się wyłącznie do samych paneli badawczych. Zazwyczaj najlepiej sprawdza się połączenie doboru panelowego i próbkowania dynamicznego. Dynamiczne próbkowanie równoważy efekt „zawodowych respondentów”. Respondenci, do których docieramy poprzez dynamiczne próbkowanie są rekrutowani "ad-hoc", nie należą do istniejących paneli i nigdy wcześniej nie uczestniczyli w projektach badawczych. Dlatego ich odpowiedzi są świeże i mają tendencję do udzielania bezstronnych i bardziej uczciwych odpowiedzi.

Ścisłe kontrole jakości

Stosujemy szeroką gamę mechanizmów kontroli jakości opartych na najnowocześniejszej technologii, umożliwiających dogłębną weryfikację danych. Obejmuje to między innymi kontrolę cyfrowego odcisku palca (digital fingerprint) w celu uniknięcia zduplikowanych odpowiedzi, pytania kontrolne, sprawdzenie, testy automatyzacji, a także szeroko zakrojoną kontrolę lokalizacji respondenta. Wszystko to ściśle przestrzegając wytycznych kodeksu ESOMAR, w tym procedury podwójnej zgody dla panelistów oraz przepisów dotyczących gromadzenia danych.

Bezpieczeństwo danych

TGM spełnia standardy ICC / ESOMAR dotyczące bezpieczeństwa danych. Wszystkie dane i materiały projektowe dostarczone przez członków panelu TGM i klientów są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Pomieszczenia serwera są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą firewall, szyfrowania danych, uprawnień opartych na IP, i kontroli dostępu, a także innych środków bezpieczeństwa. Ponadto wykorzystujemy szyfrowane ścieżki plików lubi treści wideo, aby zapobiec pobraniu materiałów testowych z ankiety. TGM nie sprzedaje nikomu swoich danych i jest również zgodne z wytycznymi RODO. Paneliści mają możliwość wglądu do swoich danych i wypisania się w dowolnym momencie.

Our Data Quality Standard

How do we secure data quality?
At TGM Research, we use AI-driven models to reduce the likelihood of bots, fraud, and misuse
to maintain high-quality response standards to ensure you spend less time quality-checking
responses and more time exploring your research findings.

Read more about our approach to the data quality in our answers to the ESOMAR questions for
online sample buyers.
TGM Early Fraud Detection
 icon TGM Early Fraud Detection
 circle
Wczesne wykrywanie oszustw
  • Rejestracja z wykorzystaniem cyfrowego odcisku palca (digital fingerprint) opartego o numer IP, pliki cookie, danych przeglądarki i inne cechy urządzenia
  • Ścisły monitoring podejrzanych adresów IP - eliminujący serwery proxy, farmy serwerów, niepoprawne lokalizacje geograficzne i inne.
  • Wieloczynnikowy przesiewowy kwestionariusz rekrutacyjny
TGM Ongoing Quality Check icon TGM Ongoing Quality Check circle
Bieżąca kontrola jakości
  • Trust Score (wzajemnie wykluczające się odpowiedzi, straight-lining)
  • Testy językowe
  • Całkowity czas trwania ankiety Średni czas na pytanie
  • Automatyczne blokowanie nadużyć
TGM Postprocessing Data Cleaning
 icon TGM Postprocessing Data Cleaning
 circle
Czyszczenie danych
  • Sprawdzanie jakości odpowiedzi za pomocą wbudowanych narzędzi SurveyGizmo
  • Dane odbiegające od standardów jakości są poddawane kontroli QC, a po jej przebiegu jeżeli odbiegają od parametrów - eliminowane z końcowego pliku wynikowego.
SPOŁECZNOŚCI BUDOWANE WOKÓŁ MARKI
Zadbamy aby uczestnicy byli dostosowani do Twoich konkretnych potrzeb, szczególnie w przypadku długodystansowego pomiaru i badań jakościowych.
Branded Panel
To get panellists more suitable to your specific needs, especially for long-distance trackings and qualitative communities.
PANEL BRANŻOWY
W TGM Research wiemy z doświadczenia, że specjalizacja firmy ma znaczący wpływ na jej potrzeby badawcze. Dlatego stworzyliśmy dedykowane usługi dla wybranych branż.
Industry Panel
At TGM Research, we know from experience that a company's specialization has a significant impact on its research needs. That is why we have created dedicated services for selected industries.

Uzyskaj lepsze odpowiedzi. Szybciej.

TGM Research Panel Audience daje dostęp do milionów respondentów czekających na Twoją ankietę.