Skip to main content

Badania Customer Experience

Zoptymalizuj interakcje z klientami w różnych kanałach, aby zminimalizować wskaźnik rezygnacji i rozwijać swoją firmę
Poprawa customer experience pozytywnie wpływa na sprzedaż, lojalność, rekomendację i intencję do ponownego zakupu. Niewielkie zmiany w obsłudze klienta mogą zapewnić Twojej firmie ogromną wartość. Rozumiejąc opinie klientów, możesz nadać priorytet obszarom na których należy się skupić.

Dwa wskaźniki najważniejsze dla doświadczenia klienta to satysfakcja i jego zaangażowanie. Są one częścią kontinuum i wpływają na siebie wzajemnie. Zyskaj głębsze zrozumienie gdzie się znajdujesz, aby mieć pewność, że za każdym razem podejmujesz właściwą decyzję. Zbuduj jutro swojej firmy, rozumiejąc swoich konsumentów i jak trafiasz w ich potrzeby.

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:

 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo

  ZAPEWNIJ NIEZWYKŁĄ WARTOŚĆ SWOJEJ FIRMIE

  Understand-customers’ needs and challenges

  Zrozum potrzeby i wyzwania klientów

  Develop winning products

  Twórz zwycięskie produkty i usługi, które trafiają w potrzeby klientów

  Test how do you perform against your competitors

  Sprawdź, jak wypadasz na tle konkurencji

  Test products early

  Optymalizuj produkty, aby utrzymać i rozwijać klientów

  Optimise customer interactions

  Optymalizuj interakcje z klientami w różnych kanałach

   NET PROMOTER SCORE (NPS)

  CZY TWOI KLIENCI SĄ ZADOWOLENI Z DOŚWIADCZENIA TWOJEJ MARKI? CZY ZAREKOMENDUJĄ GO DALEJ?

  Pomiar NPS (Net Promoters Score) pomaga niezliczonym rzeszom organizacji budować świadomość informacji zwrotnej wśród pracowników. Ten wskaźnik uczynił więcej niż jakikolwiek inny miernik, aby podnieść znaczenie informacji zwrotnych od klientów.

  Przy prawidłowym wdrożeniu pomiaru NPS można stworzyć kompletny i integralny system który może być wykorzystany do szkolenia, komunikacji i planowania działań aby poprawić przyszłe wyniki.

  POMIAR SATYSFAKCJI

  CZY TWOI KLIENCI SĄ ZADOWOLENI Z DOŚWIADCZENIA TWOJEJ MARKI? CZY ZAREKOMENDUJĄ GO DALEJ?

  Poziom zadowolenia klientów powie Ci wiele o tym, jak dobrze trafiasz w potrzeby; jest to punkt wyjścia dla wszystkich innych badań klientów.

  Dzięki odpowiednim insightom, pochodzącym z pomiaru satysfakcji klienta z produktów lub usług oferowanych przez markę możesz podjąć właściwe decyzje wewnątrz organizacji.

   BENCHMARKING KONKURENCYJNY

  DOWIEDZ SIĘ JAK WYPADASZ NA TLE KONKURENCJI I ODKRYJ JAKĄ DECYZJĘ PODJĄĆ

  Benchmarking konkurencyjny to proces porównywania Twojej firmy z gronem konkurentów przy użyciu zbioru kluczowych wskaźników. Używamy go do mierzenia wyników Twojej firmy i porównywania jej z innymi w czasie.

  Uzyskaj uporządkowany przegląd swojej firmy i marek. Odkryj kiedy konkurencja radzi sobie dobrze lub zaczyna mieć trudności.

  BADANIA USER EXPERIENCE

  TWORZENIE PRODUKTÓW I USŁUG WYMAGA DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA, INTERAKCJI Z KONSUMENTEM.

  Pozyskanie tej wiedzy jest koniecznością. Zrozumienia jest jednak złożonym problemem. Aby pomóc w rozwiązaniu mamy szereg rozwiazań wspierających badania UX (doświadczenie użytkownika) i HCI (interakcja człowiek-komputer).

  Możemy pomóc Tobie wykorzystać insighty pochodzące od użytkowników, aby tworzyć produkty, które są użyteczne, łatwe i przyjemne w użyciu. Skorzystaj z szeregu metodologii aby poprawić doświadczenia użytkownika. Twórz intuicyjne i zapadające w pamięć produkty i rozwiązania.

   ŚCIEŻKA DO ZAKUPU / PODRÓŻ UŻYTKOWNIKA

  CZY ŚCIEŻKA TWOJEGO KONSUMENTA JEST DROGĄ TWOJEGO WZROSTU?

  Technologia stworzyła wielokanałowy świat, łączący fizyczne i cyfrowe doświadczenia zakupowe, oferujący wiele punktów styku, które wpływają na opinie konsumentów o marce i zachowania zakupowe. Marketerzy zmagają się z tym, jak poradzić sobie z tą nową rzeczywistością. Istnieje szereg wyzwań związanych pomiarem jak ścieżki zakupowe wpływają na sprzedaż i jak można je wykorzystać do napędzania rozwoju firmy

  Czy wiesz, gdzie klienci słyszą o Tobie w pierwszej kolejności? Jak angażują się w Twój produkt i kategorię? Gdzie próbują i gdzie kupują? Możemy zaoferować unikalne insighty pochodzące od twoich odbiorców, aby zapewnić 360 wgląd w ich interakcje z Twoją marką.
  NEED HELP WITH YOUR NPD PROJECT?
  We can help you design and launch products and services that outperform the competition.