Skip to main content

 ROZWIĄZANIA BADAWCZE

 Badania marki i reklamy  Uzyskaj wgląd w rozwój marki.

Czy wiesz, jakie komunikaty marki trafiają do Twoich konsumentów? Czy wyróżniasz się na tle konkurencji? Czy Twoje komunikaty marketingowe mają rację bytu? Marki stoją dziś przed bezprecedensowymi wyzwaniami: trudno przebić się przez tak duży szum reklamowy. Czy na pewno rozumiesz wpływ i siłę swojej marki?

Potrzebujesz insightów konsumenckich, aby wspierać rozwój strategii marki teraz i w przyszłości? Od pomysłu na kampanię, przez ocenę kreacji, aż do ewaluacji wpływu kampanii na odbiór marki, będziemy współpracować z Tobą, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji w budżet marketingowy na każdym etapie pracy nad kampanią.

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:

 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo

  OPRACUJ PRODUKT, KTÓRY DOSTARCZA.

  Health of your brand

  WEJDŹ NA RYNEK Z PEWNOŚCIĄ

  Develop your brand positioning

  Działaj szybko i testuj pomysły na wczesnym etapie rozwoju.

  Test messaging

  Odkryj niezaspokojone potrzeby – zagospodaruj za pomocą nowego lub ulepszonego produktu lub usługi

  Unique spot

  Zoptymalizuj funkcje, zalety i opakowanie

  Track over time

  Testuj produkty wcześnie i przez cały cykl wprowadzania produktów na rynek

   ZDROWIE MARKI (BRAND HEALTH)

  DOWIEDZ SIĘ JAK ODBIERANA JEST TWOJA MARKA, ŚLEDŹ POSTĘPY ABY PODEJMOWAĆ DZISIAJ DZIAŁANIA GWARANTUJACE PRZYSZŁOŚĆ.

  Mierz wyniki swojej marki na podstawie wskaźników świadomości i użytkowania. Nasze insighty dotyczące zdrowia marki mogą pomóc rozumieć Twój brand i jego przyszły potencjał. Oceń gdzie jesteś dzisiaj ze swoją marką, zbadaj świadomość, intencję zakupową i potencjał rekomendacji.

   POZYCJONOWANIE MARKI

  CZY TWOJA MARKA WYRÓŻNIA SIĘ I PRZEMAWIA DO KONSUMENTÓW? CZY OPOWIADASZ UNIKALNĄ HISTORIĘ A TWOJE KOMUNIKATY DOCIERAJĄ DO ODBIORCÓW?

  Skorzystaj z naszych insightów, aby zrozumieć, jak obecnie zajmujesz pozycję na rynku i budujesz na przyszłość. Zdefiniuj, doprecyzuj lub zmierz pozycjonowanie swojej marki, aby trwało.

  BRAND TRACKING

  NAJBARDZIEJ KOCHANE MARKI MAJĄ LEPSZĄ ŚWIADOMOŚĆ. MAJĄ RÓWNIEŻ LEPSZĄ MARŻE. CZY MIERZYSZ SWÓJ SCORE?

  Pomożemy Ci zmierzyć wyniki, postawy i świadomość Twojej marki w czasie, długoterminową pozycję na rynku i potencjał wzrostu. Oceniaj postrzeganie marki i jej wyniki w czasie. Zrozum, kiedy zachodzą zmiany i szybko reaguj, aby uniknąć zagrożeń bądź wykorzystać szanse.

   PRE-TESTY KAMPANII

  ROZWIJAJ KAMPANIE SKUPIONE NA KONSUMENTACH. POPRAW KOMUNIKACJĘ PRZED STARTEM KAMPANII ABY DOTRZEĆ DO ODBIORCY

  Nasze unikalne, zautomatyzowane rozwiązanie do testowania komunikacji umożliwia testowanie komunikatów, sloganów i reklam - z wybranymi odbiorcami, dzięki czemu możesz zoptymalizować swoje globalne lub lokalne kampanie. Przetestuj komunikację we wszystkich formach - wideo, reklamy, audio i nie tylko. Zrozum ogólną atrakcyjność, wezwania do działania i odbiór emocjonalny aby podjąć właściwą decyzję na podstawie pomiaru skuteczności reklam.

   POST-TESTY KOMUNIKACJI

  OCEŃ SKUTECZNOŚĆ SWOICH KAMPANII MARKETINGOWYCH, ABY POPRAWIĆ PRZYSZŁĄ STRATEGIĘ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJA WIADOMOŚĆ JEST DOSTARCZANA ZGODNIE Z INTENCJĄ.

  Nasze unikalne, zautomatyzowane rozwiązanie do testowania skuteczności kampanii po umożliwia określenie obszarów problemowych i wykorzystanie informacji do optymalizacji przyszłych kampanii. Dowiedz się, które elementy kampanii zadziałały, a które nie. Oceniaj wyniki w stosunku do grupy docelowej i uzyskaj kontrolę nad swoim przyszłym sukcesem.
  NEED HELP WITH YOUR NPD PROJECT?
  We can help you design and launch products and services that outperform the competition.