Skip to main content

Przetwarzanie danych - przygotuj dane, sklasyfikuj pytania otwarte i uzyskaj dane gotowe do analizy

Uporządkuj swoje dane. Nasz dedykowany zespół postępuje zgodnie z najlepszymi praktykami przetwarzania danych, aby przygotować tabele i analizy.
W TGM zespół analityczny wspiera proces przetwarzania danych pomagając „wyczyścić” dane stosując filtry sprawdzając jakość i spójność odpowiedzi respondentów

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:

 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo
 • TGM Rapid Omnibus logo

  PRZETWARZANIE DANYCH

  Najwyższa jakość dostarczanych danych jest naszym priorytetem. Nie tylko stosujemy szczegółowy system screeningu, ale również dokonujemy weryfikacji jakości odpowiedzi, aby zapewnić standardy dostarczanych wyników badań i zagwarantować ich trafność.
  TGM Survey And Questionnaire Design

  PRZYGOTOWANIE TABEL

  Dane ilościowe podlegają podstawowej obróbce, która obejmuje tworzenie tabel, gdy jest to potrzebne, ważenie danych czy przedstawienie badań na podgrupach. Następnie, jeśli projekt badania to zakłada, możemy przeprowadzić dalszą analizę danych w oparciu o różne metody, takie jak Analiza MaxDiff, Analiza Kruskala czy Segmentację.

  Nasz zespół jest znany z tego, że potrafi przyjąć najtrudniejsze specyfikacje tabelaryczne danych i opracować czyste, wolne od "błędów" tabele.

  CZYSZCZENIE DANYCH

  Zanim przeanalizujesz wyniki ankiety, wyczyszczenie danych jest koniecznością. Pomaga to uzyskać dane najlepszej jakości.
  Gromadzenie danych i pozyskiwanie czystych i odpowiednio sformatowanych danych, jest podstawowym procesem w TGM przed przystąpieniem do finalnej analizy danych. Wiemy doskonale, że niewłaściwe przetwarzanie danych może prowadzić do niewłaściwych wniosków.

  ANALIZA SENTYMENTU

  Jeśli chodzi o jakościowe i otwarte dane badawcze, tradycyjnie wymagają one dużo pracy ręcznej i przetwarzania danych, stworzenie systemu klasyfikacji i kodowania w celu grupowania według klucza odpowiedzi. Po przeanalizowaniu danych i włączeniu ich do raportów wykorzystujemy je do dalszej analizy wyników, wniosków strategicznych i rekomendacji.

  Dane zebrane w badaniach jakościowych opracowujemy w ramach raportów eksperckich, które uwzględniają sentyment wypowiedzi uczestników. Na życzenie klienta możemy również skorzystać z systematycznej procedury kodowania. Dodatkowo możemy dostarczyć żrółowe transkrypcje badań jakościowych (FGI i IDI) online wraz z ich tłumaczeniami na różne języki, a także w nagraniach wideo.

  POGŁĘBIANIE INSIGHTÓW

  Możemy analizować zarówno dane, które posiadamy, jak i dane dostarczone of Klienta takie jak dane sprzedażowe, dane z systemów CRM, z kanałów społecznościowych czy innych źródeł komunikacji z klientami i interesariuszami. Wszystko w celu dostarczenia szerszego kontekstu i pogłębienia dostarczanych wniosków.

  DASHBOARD Z WYNIKAMI

  Kolejnym etapem przy przetwarzaniu danych jest przygotowanie przeglądarki wyników w formie dashboardu online. Może on zawierać poszczególne KPI, parametry z badań trackingowych czy też udostępniać możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz różnym członkom organizacji.

  Wyniki sa dostępne na żywo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dla wszystkich osób mających dostęp do dowolnie zdefiniowanych części dashboardu. Pulpit nawigacyjny online to narzędzie do prezentacji danych, które jest łatwe w użyciu i nie wymaga żadnego zewnętrznego oprogramowania. Filtruj wyniki badań według własnego uznania i ciesz się sprawnym przetwarzaniem danych za pomocą jednego kliknięcia.

  Potrzebujesz wysokiej jakości analiz?

  Od raportów terenowych w czasie rzeczywistym i odpowiedzi jakościowych po zaawansowane analizy.

  Our Panels

  Reach global, think local – with our proprietary research panels.

  Join the world’s best-known brands that work with us.

  We have a proven track record of assisting some of the world’s leading multinational companies and organizations, both in the private and public sector.
  Join the world’s best-known brands that work with us.

  Why work with us?

  TEAM OF EXPERTS
  TEAM OF EXPERTS
  Our dedicated research team of consultants will guide you through all steps of your market research. They will provide full consultancy and understanding of the local specificities and ensure that the same methodology will apply. For the sampling plan, we aim to provide the exact same blend and sources for respondents across countries and waves so you can have comparable data for repeated measurement and historical trends. Our consultants will also support you with analytics to generate automated charting, create dashboards and turn data into insights. We will adapt the research and representation of the results to your needs and the needs of your organization after you let us know who will receive the research results, how will the results be used, and what are the main goals of the business.

  PROACTIVE
  PROACTIVE
  When working on research, our agency can be a catalyst that helps employees who have been immersed in the project for a long time gain a fresh perspective and lead them to new ideas. We have experience in business consulting and creating marketing strategies, sales strategies and strategies for specific brands and products. We use this experience in conducting workshops for customers, both before the study - to define research goals, key process assumptions, developing the study and the sample, collecting the data, and after the presentation of the study results - to popularize them in the organization and facilitate their processing and implementation of the recommendations resulting from the study. If you decide to cooperate with us, you will not be alone at any stage of the research - we will do it with you.

  SPEED
  SPEED, SPEED, SPEED
  Market research with TGM is not just a product; it is a game-changing solution that allows you to access one integrated global audience for your data collection, reaching almost any profile of people, anywhere, at any time. A research solution that uses technology on a deep level to provide fast results with automated dashboards and customized reporting ready to use. Our consultants, located in different time zones, will coordinate all aspects of your project with agility, using decades of experience to provide a fast turnaround. Thanks to the distribution of our team in different parts of the world, your project will be dealt with 24 hours a day. We have a long experience working remotely, so we can communicate and work effectively to complete your project faster than you think.

  PROJECT MANAGEMENT
  PROJECT MANAGEMENT
  Market research can be an iterative process. To ensure the greatest level of comfort for our customers, during the study, we take on the organizational burden, both in terms of coordinating subsequent stages of the study and coordinating work in several markets at once (if necessary).

  COMPREHENSIVE APPROACH
  COMPREHENSIVE APPROACH
  We use a variety of qualitative and quantitative research tools for new ideas, processes, services, and products, thanks to which we learn about the opinion of customers regarding a tested concept on a deep level. Depending on your needs, we will propose the most effective research tools and methods as well as methods of processing marketing research.

  COST EFFICIENCY
  COST EFFICIENCY
  Working with us will lower your market research costs and increase your profitability through economies of scale. TGM Research has its own proprietary audience of respondents worldwide, and our unique digital technology for research combined with automation reduces local project management for your project. Your perfectly optimized content goes here!
  Get better responses. Faster
  With TGM, you have more than 120 markets and multiple local teams helping to execute your global project